English

Hệ Thống Quản Lý Nhân Sự

Với hệ thống quản lý nhân sự WYS HRMS, bạn có thể mô hình hóa nguồn lực nhân sự doanh nghiệp, phản ánh cấu trúc và chính sách doanh nghiệp. Có thể tùy chỉnh phần mềm theo nhu cầu doanh nghiệp. Mô hình nhân sự này giúp bạn ghi dữ liệu chấm công, quản lý nghỉ phép & vắng mặt, thông tin làm việc, thanh toán và thông tin cá nhân của toàn bộ nhân viên.

Mô-đun nhân sự HRIS Software có tính linh hoạt và dễ thích nghi. Tính linh hoạt giúp bạn phản ánh nhu cầu của các công ty con, hoặc các nhóm khác nhau trong cùng một công ty. Tính dễ thích nghi giúp bạn dễ dàng thay đổi mô hình cơ bản theo sự thay đổi của doanh nghiệp. Phần mềm phản ánh toàn bộ các khía cạnh nhân sự của doanh nghiệp bạn và lưu trữ dữ liệu và bản ghi một cách chính xác, cung cấp cho bạn các báo cáo và phân tích phù hợp.

Tính Năng

Quản lý nhân sự HRMS

Quản lý nhân sự HRMS

 • Quản lý profile nhân viên
 • Quản lý phòng ban chức năng
 • Quản lý báo cáo nhân sự
 • Quản lý thông tin thẻ ra vào nhân viên
 • Quản lý thông tin ngày nghỉ, ngày lễ
 • Quản lý thông tin an toàn với tên truy cập và mật khẩu
 

Quản lý Phép & Vắng mặt

 • Thông tin về Phép & Vắng mặt
 • Đơn xin nghỉ phép
 • Loại phép
 • Tùy chỉnh quy định nghỉ phép
 • Xử lý phép và quy trình duyệt phép
 • Quản lý phép trực tuyến
 • Quản lý công tác của nhân viên
 • Báo cáo nghỉ phép
Quản lý Phép & Vắng mặt
 
Quản lý chấm công ATMS

Quản lý chấm công ATMS

 • Quản lý giờ làm việc, giờ nghỉ
 • Quản lý dữ liệu chấm công
 • Tích hợp với máy chấm công để lấy dữ liệu theo thời gian thực
 • Quản lý thông tin chấm công thời gian thực, chi tiết đến từng nhân viên
 • Thiết lập ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước và có thể thay đổi theo quy định của công ty
 

Bảng lương

 • Cấu trúc tính các khoản thu nhập & giảm trừ linh hoạt
 • Khoản thu & giảm trừ trước và sau thuế
 • Tính dựa trên Bảng chấm công/ Cơ sở cố định hoặc thay đổi
 • Nhập thông tin cho toàn bộ nhân viên mới gia nhập/nộp đơn thôi việc /rời công ty.
 • Tạo tháng lương mới & Xử lý lương
 • Xử lý & In phiếu lương cho nhóm nhân viên hoặc các nhân viên theo lựa chọn
 
 • Khóa dữ liệu tháng nhằm tránh thay đổi dữ liệu đã xử lý
 • Các khoản giảm trừ khác
 • Báo cáo lương
 • Lên danh sách chuyển khoản ngân hàng
 • Quản lý khoản tiền hoàn trả
 • Quản lý thuế thu nhập, thuế khấu trừ tại nguồn.
 
Cổng thông tin nhân viên

Cổng thông tin nhân viên

 • Lịch làm việc
 • Đơn & Duyệt phép, Phép Nghỉ bù & Công tác
 • Thông tin tự cung cấp của nhân viên
 • Xem phiếu lương
 • Gửi khiếu nại
 • Báo cáo
 • Xem cách tính thuế thu nhập
 • Hệ thống chấm công theo thời gian thực cho nhân viên làm việc tại nhà / làm việc từ xa

Lợi Ích Chính

Mô-đun WYS HRMS xử lý các hoạt động nhân sự chính của doanh nghiệp.
Quản lý thanh toán
và đền bù
Hỗ trợ đội ngũ nhân sự và quản lý đạt năng suất cao.
Hỗ trợ nâng cao năng suất lao động doanh nghiệp.
Hệ thống quản lý hiệu suất nhân viên hiệu quả.
Cung cấp nhiều chức năng nhân sự và toàn bộ dữ liệu nhân sự chỉ với 1 cú click!
Kiểm soát vắng mặt và quản lý phép & chấm công.

Lợi Ích Chính

Mô-đun HRM là một nền tảng toàn diện, tích hợp đầu cuối với
các mô đun khác, hỗ trợ nhân viên trong công tác.

Bạn chưa tìm được phần mềm phù hợp?

Chúng tôi sẵn sàng giúp bạn!